Aile Kurumunun Korunmasına Yönelik Toplumsal Bilinçlendirme Çalışmaları

Aile Kurumunun Korunmasına Yönelik Toplumsal Bilinçlendirme Çalışmaları

Aile bireyleri hane içinde ve hane dışında ahlaki tutum ve davranış kuralları üzerinde anlaşmalıdır. Ev ortak paylaşım alanıdır. Herkes üzerine düşen sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeli, dayanışma içerisinde olmalıdır. Çocukları sorumluluk bilinci ile yetiştirmeli ve bağımlı yeteneksiz bireyler olmasına izin verilmemelidir. Çocuklar evde birer “panoptikon”dur. Yani onlar sizi görür izler ama sizler bu durumun çoğu zaman farkında olmazsınız.  Bu nedenle her türlü tutum ve davranışlar kontrol altında sergilenmelidir. Çocuklara iyi örnek olacak şekilde yaşanmalıdır. Geniş aileden çekirdek aile modeline evrilen toplumda, kuşaklar arası bağlar zayıflayarak kopma noktasına gelmiştir. Bu nedenle aile büyükleri ile…continue reading →
MEMUR-SEN’İN NOTERLİK GÖREVİNİ HAKEM KURULUNA KAPTIRMASININ ETKİLERİ

MEMUR-SEN’İN NOTERLİK GÖREVİNİ HAKEM KURULUNA KAPTIRMASININ ETKİLERİ

Toplu sözleşme ikramiyesi, her üç ayda bir sendikalı memurların aylıklarına eklenen paranın adıdır. Aslında sendikalı memurun sendikasına kendisinin ödeyeceği üye aidatını devletin dolaylı olarak ödemesidir. --Yetkili Sendika Hükümete sundukları toplu sözleşme talepleri arasında yer alan:-Toplu Sözleşme İkramiyesinin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 TL’den 216 TL’ye yükseltilmesi teklifinden, -Toplu Sözleşmeyi imzalayan yetkili sendikaya üye olmayan diğer memurların sözleşme hükümlerinden yararlanabilmesi için toplu sözleşmeyi imzalayan sendikaya YARDIMLAŞMA AİDATI ödemesi, teklifinden ne anlamalıyız? 1-Yetlili Sendika,Toplu Sözleşme İkramiyesinin kendi üyelerine 216 TL. Ödenmesini,diğer sendikaların üyelerine 103 TL.…continue reading →

MESK KONFEDERASYONU,EMEKLİ YAŞAM KENTİ

MEKLİLER YAŞAM KENT PROJESİ            PROJE SAHİBİ:  Yeni Emekliler Birliği Sendikası            PROJE KONUSU: T.C. Sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli ihtiyaç sahibi emeklilerimizin yaşamlarının stres ve sıkıntıdan uzak ve sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlayacak konut üretimi.             PROJENİN UYGULAMA ALANI: Emeklilerin yoğun yaşadığı Ankara ili (Pilot Uygulama Bölgesi) seçilmiştir. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Samsun, Mersin, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere diğer iller başarı derecesine gör genişletilerek proje yaygınlaştırılacaktır.             YARARLANILACAK KAYNAKLAR: Dünya Bankası, AB fonları, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesindeki hazine arazileri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri…continue reading →
İtalya ve Fransa’nın “Sözde Ermeni Soykırımı Yalanı”na İlişkin  24 Nisan Hazırlıkları

İtalya ve Fransa’nın “Sözde Ermeni Soykırımı Yalanı”na İlişkin 24 Nisan Hazırlıkları

            Ermeniler bir soykırım yalanı diye tutturmuşlar ve her yıl bizi dünyaya kötülemek için binlerce yalan yayın yapıyorlar. Avrupa ülkeleri menfaatlerine göre hareket ediyorlar.  Her 24 Nisan’da Ermenilerin beklentisi “Dünyadaki tüm ulusların 24 Nisan tarihini soykırım günü olarak değerlendirmeleri” yönünde.             Önce 24 Nisan tarihini seçmelerinin nedenine bakalım. 24 Nisan tarihi Ermenilerin Van ili çevresinde isyan çıkarmak isteyenlerden 237 tanesinin tutuklanması ve merkezlerinin kapatılması tarihidir. Fakat Ermeniler bugünü soykırım günü olarak tanıtmaktadırlar.             Tehcir sözü, “göç ettirme” anlamındadır. “1915 Yılı Tehcir Kararı” adıyla bilinen olayın karar tarihi 27 Mayıs 1915 (Rumî-14 Mayıs)’tir. Tehcir…continue reading →
NEDEN MESK?

NEDEN MESK?

MUZAFFFER KALA Genel Başkan Kamu Görevlileri Sendikalarının kanunla belirlenen 11 hizmet kolundan  değişik hizmet kollarında faaliyette olan enaz beş tanesinin bir araya gelerek  kurdukları üst kurul olan mevcut konfederasyonlardan farklı olarak yeni bir konfederasyon daha  MESK- Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu adı ile 05.09.2018 tarihinde  kurularak tüzel kişiliğini kazanıp, diğerlerinden farklı olduğu iddiası ile memur ve emekli sendikacılığında  ben de varım dedi. MESK’in diğer konfederasyonlardan neydi farkı?                                                                                                   1-MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu adından anlaşılacağı gibi kurucuları arasına “YENİ EMEKLİ BİR SEN- Yeni Emekliler Birliği Sendikası’nı da  alarak  kamu görevlilerinin yanı sıra tüm…continue reading →